× 1. Smart Taryfa BKM 2. Zakup jednorazowego biletu elektronicznego 3. Zakup biletu czasowego 30 i 60-minutowego 4. Zakup biletu 24-godzinnego lub 3-dniowego weekendowego 5. Zakup biletu okresowego na kartę miejską 6. Doładowanie e‑portmonetki na karcie miejskiej 7. Odbiór biletu zakupionego przez Internet na karcie miejskiej 8. Odbiór doładowania e‑portmonetki na karcie miejskiej 9. Serwis karty miejskiej 10. Serwis karty płatniczej 11. Tokenizacja karty płatniczej w biletomacie – bezpieczeństwo transakcji 12. Kontrola biletowa 13. Problemy i ograniczenia dot. zakupu biletów i doładowań e‑portmonetki 14. Bezpieczeństwo kontroli biletowej przy użyciu zbliżeniowych kart płatniczych 15. Status pracy biletomatu
˃

Smart Taryfa BKM

Dzięki wdrożeniu Smart Taryfy BKM wystarczy zaraz po wejściu do autobusu BKM przyłożyć zbliżeniową kartę płatniczą, zegarek lub telefon z uruchomionymi płatnościami do czytnika zbliżeniowych kart płatniczych w biletomacie, bez wybierania na ekranie biletomatu jakichkolwiek opcji.
Urządzenie natychmiast po wykryciu karty wyświetli komunikat:

„Wejście zostało zarejestrowane”,

informujący o poprawnym rozpoczęciu podróży przez Pasażera.
Uwaga: biletomat nie drukuje potwierdzeń rejestracji karty ani przy wejściu, ani przy wyjściu!

Pasażer, opuszczając pojazd, bez wybierania jakichkolwiek opcji powinien ponownie przyłożyć kartę płatniczą do czytnika zbliżeniowych kart płatniczych w biletomacie.
Na ekranie urządzenia wyświetli się komunikat:

„Wyjście zostało zarejestrowane”,

informujący o poprawnym zakończeniu podróży.
W przypadku, gdy Pasażer nie zarejestruje wyjścia z pojazdu, opłata za przejazd będzie naliczana jak do końca trasy, co ma zasadnicze znaczenie w przypadku linii kursujących na trasach przebiegających przez kilka stref taryfowych.


Rejestrację karty płatniczej, dokonaną przy wejściu, można sprawdzić w biletomacie.

W tym celu należy wybrać DODATKOWE OPCJE, a następnie SERWIS KARTY i przyłożyć do czytnika zbliżeniową kartę płatniczą. Jeżeli wejście zostało poprawnie zarejestrowane, informacja o tym fakcie zostanie przedstawiona na ekranie biletomatu.

Z nowej taryfy może korzystać tylko Posiadacz karty.

Chcąc podróżować w oparciu o Smart Taryfę BKM należy pamiętać o obowiązkowym przykładaniu i rejestrowaniu nośnika karty płatniczej przy każdym wejściu i wyjściu z autobusu. Brak rejestracji karty przy wejściu jest równoznaczny z brakiem ważnego biletu i skutkuje opłatą dodatkową.

Podczas kontroli biletowej kartę płatniczą lub jej nośnik użyty podczas rejestracji przejazdu należy przyłożyć do certyfikowanego czytnika kontrolerskiego PAX D200. Jeżeli do danego konta bankowego przypisano więcej niż jeden nośnik karty płatniczej (np. karta płatnicza, telefon z NFC i zegarek), Pasażer korzystający ze Smart Taryfy BKM musi pamiętać, aby przykładać do czytnika ten sam nośnik karty płatniczej podczas przejazdów odbywających się w czasie doby rozliczeniowej. Używanie w czasie tej samej doby rozliczeniowej równolegle kilku nośników płatniczych, pomimo że są przypisane do tego samego konta bankowego, spowoduje rozliczanie i naliczanie opłaty dla każdego nośnika z osobna.

Nowa taryfa obsługuje wszystkie zbliżeniowe karty płatnicze Mastercard, Maestro i Visa,, a także telefony i zegarki z funkcją NFC, w których uruchomione są płatności zbliżeniowe - np. Google Pay, Apple Pay lub Garmin Pay.

W jaki sposób wyliczana jest optymalna kwota opłaty za przejazdy?

Dane na temat przyłożenia karty przy wejściu i wyjściu przesyłane są na bieżąco do centralnego systemu taryfowego BKM, który na koniec doby rozliczeniowej automatycznie uwzględni wszystkie przejazdy, naliczy odpowiednią opłatę i obciąży nią konto bankowe Posiadacza karty. Opłata ta nigdy nie przekroczy ceny biletu 24-godzinnego. Naliczanie opłaty za kolejne przejazdy w czasie doby rozliczeniowej oparte jest na cenie elektronicznego biletu jednorazowego na strefy taryfowe, w których odbywa się podróż.

Za wielokrotne przejazdy w ciągu całej doby tylko w 1-ej strefie taryfowej:
- jeżeli Pasażer podróżował od 1 do 3 razy zapłaci jak za 1 do 3 biletów jednorazowych
- jeżeli podróży było 4 lub więcej, opłata za przejazdy będzie w cenie biletu 24-godzinnego na strefę 1. W przypadku wielokrotnych podróży w całej sieci (strefy 1, 2, 3 i 4) maksymalna opłata nie przekroczy ceny biletu 24-godzinnego sieciowego. W przypadku, kiedy wyliczenie optymalnej opłaty o godzinie zaplanowanej na wysłanie obciążenia konta bankowego, do którego jest przypisana karta płatnicza, jest niemożliwe, finalne rozliczenie jest przesuwane na dzień następny.


Osoby, które w Smart Taryfie BKM chciałyby skorzystać z uprawnienia do 50% ulgi, muszą uprzednio zarejestrować w systemie www.ekarta.bialystok.pl swoją kartę płatniczą, a podczas osobistej wizyty w punkcie obsługi Klienta BKM potwierdzić uprawnienia do ulg, aby przypisać je do karty w systemie taryfowym BKM. Dostęp do informacji nt. zrealizowanych przejazdów i wyliczonych na ich podstawie opłat będzie możliwy na portalu www.ekarta.bialystok.pl.

Jeśli podczas korzystania z nowej taryfy na ekranie biletomatu pojawi się komunikat „Transakcja Odrzucona, Skontaktuj się z serwisem urządzenia”, oznacza to, że podróż w oparciu o nową Smart Taryfę BKM nie jest możliwa. Aby wyjaśnić przyczynę braku zgody na przejazd należy skontaktować się z punktem obsługi Klienta BKM. Najczęstszą przyczyną braku pozwolenia na przejazd jest brak autoryzacji transakcji lub brak środków na koncie bankowym Posiadacza karty. System raz na kilka dni próbuje automatycznie ponowić autoryzację i pobrać zaległe środki. W przypadku udanej próby karta zostanie odblokowana, a jej Użytkownik będzie mógł ponownie korzystać ze Smart Taryfy BKM.

W przyszłości Smart Taryfa BKM będzie także dostępna w nowych kasownikach zainstalowanych w pojazdach BKM. Życzymy Państwu przyjemnej podróży!Podstawa prawna uruchomienia Smart Taryfy BKM

Zakup jednorazowego biletu elektronicznego

1. Dotknij ekranu biletomatu i wybierz zakup jednorazowego biletu elektronicznego.

2. Ustal liczbę biletów normalnych lub ulgowych.

3. W przypadku linii podmiejskiej wybierz zestaw stref taryfowych, na których zakupiony bilet ma być ważny. Przy dostępnym połączeniu biletomatu z systemem nadzoru na urządzeniu będzie zawsze zaznaczona aktualna strefa oraz dostępne strefy występujące na trasie do przystanku końcowego. W przypadku, kiedy biletomat nie ma bieżącej łączności z systemem nadzoru, urządzenie przełącza się w tryb samoobsługowy. W takiej sytuacji wybierz numer linii, następnie strefy taryfowe obowiązujące na wybranej linii i liczbę biletów.

4. Dotknij przycisk DALEJ, aby przejść do podsumowania zakupu.

5. W celu wyboru płatności dotknij przycisk ZAPŁAĆ i wybierz jeden z trzech możliwych sposobów płatności: zbliżeniowa karta płatnicza, e‑portmonetka na karcie miejskiej lub płatność BLIK.

5.1. W przypadku wybrania płatności zbliżeniową kartą płatniczą, zakupiony bilet zostanie cyfrowo przypisany do karty płatniczej. Po przyłożeniu karty i zakończeniu transakcji będziesz mógł/mogła wskazać, czy chcesz otrzymać wydruk potwierdzenia zakupu. Papierowe potwierdzenie transakcji nie będzie biletem! Do kontroli biletowej należy przygotować nośnik karty płatniczej, którą dokonałeś/aś zakupu.

5.2. W przypadku wybrania płatności kartą miejską z aktywną e‑portmonetką, zakupiony bilet zostanie zapisany w pamięci karty miejskiej bez wydruku biletu papierowego. Do kontroli należy okazać kartę miejską. Pamiętaj, że aby móc użyć funkcji e‑portmonetki należy ją uprzednio doładować. Brak środków na e‑portmonetce uniemożliwia zakup biletu.

5.3. W przypadku płatności BLIK, w kolejnym kroku podaj wygenerowany sześciocyfrowy kod BLIK i zatwierdź go zielonym przyciskiem na ekranie biletomatu. Po zatwierdzeniu transakcji w telefonie, biletomat wydrukuje bilet, który należy zachować i okazać przy kontroli. Wszystkie zakupione w urządzeniu bilety metodą BLIK są skasowane i ich ważność rozpoczyna się od momentu opłacenia.

6. Natychmiast po zakupie biletu na ekranie urządzenia pojawi się informacja o akceptacji wybranej płatności.Zakup biletu czasowego 30- i 60-minutowego

1. Dotknij ekran biletomatu i wybierz przycisk INNY BILET.

2. Wybierz opcję BILETY MINUTOWE, a następnie jeden z dwóch przedziałów ważności: 30 lub 60 minut. W przypadku biletu 60-minutowego określ, czy bilet ma być ważny w strefie pierwszej, czy na całej sieci.

3. Ustal liczbę biletów normalnych lub ulgowych.

4. Dotknij przycisk DALEJ, aby przejść do podsumowania zakupu.

5. W celu wyboru płatności dotknij przycisk ZAPŁAĆ i wybierz jeden z trzech możliwych sposobów płatności: zbliżeniowa karta płatnicza, e‑portmonetka na karcie miejskiej lub płatność BLIK.

5.1. W przypadku wybrania płatności zbliżeniową kartą płatniczą, zakupiony bilet zostanie cyfrowo przypisany do karty płatniczej. Po przyłożeniu karty i zakończeniu transakcji będziesz mógł/mogła wskazać, czy chcesz otrzymać wydruk potwierdzenia zakupu. Papierowe potwierdzenie transakcji nie będzie biletem! Do kontroli biletowej należy przygotować nośnik karty płatniczej, którą dokonano zakupu.

5.2. W przypadku wybrania płatności kartą miejską z aktywną e‑portmonetką, zakupiony bilet zostanie zapisany w pamięci karty miejskiej bez wydruku biletu papierowego. Do kontroli należy okazać kartę miejską. Pamiętaj, że aby móc użyć funkcji e‑portmonetki należy ją uprzednio doładować. Brak środków na e‑portmonetce uniemożliwia zakup biletu.

5.3. W przypadku płatności BLIK, w kolejnym kroku podaj wygenerowany sześciocyfrowy kod BLIK i zatwierdź go zielonym przyciskiem na ekranie biletomatu. Po zatwierdzeniu transakcji w telefonie, biletomat wydrukuje bilet, który należy zachować i okazać przy kontroli. Wszystkie zakupione w urządzeniu bilety metodą BLIK są skasowane i ich ważność rozpoczyna się od momentu opłacenia.

6. Natychmiast po zakupie biletu na ekranie urządzenia pojawi się informacja o akceptacji wybranej płatności.Zakup biletu 24-godzinnego lub 3-dniowego weekendowego

1. Dotknij ekranu biletomatu i wybierz przycisk INNY BILET

2. Wybierz opcję BILETY DOBOWE, a następnie jeden z dwóch typów biletów: 24-godzinny lub 3-dniowy weekendowy, określ, czy bilet ma być ważny w strefie pierwszej, czy na całej sieci.
Uwaga: Bilet 3-dniowy weekendowy jest dostępny i aktywny wyłącznie od piątku do niedzieli.

3. Ustal liczbę biletów normalnych lub ulgowych

4. Dotknij przycisk DALEJ, aby przejść do podsumowania zakupu.

5. W celu wyboru płatności dotknij przycisk ZAPŁAĆ i wybierz jeden z trzech możliwych sposobów płatności: zbliżeniowa karta płatnicza, e‑portmonetka na karcie miejskiej lub płatność BLIK.

5.1. W przypadku wybrania płatności zbliżeniową kartą płatniczą, zakupiony bilet zostanie cyfrowo przypisany do karty płatniczej. Po przyłożeniu karty i zakończeniu transakcji będziesz mógł/mogła wskazać, czy chcesz otrzymać wydruk potwierdzenia zakupu. Papierowe potwierdzenie transakcji nie będzie biletem! Do kontroli biletowej należy przygotować nośnik karty płatniczej, którą dokonano zakupu.

5.2. W przypadku wybrania płatności kartą miejską z aktywną e‑portmonetką, zakupiony bilet zostanie zapisany w pamięci karty miejskiej bez wydruku biletu papierowego. Do kontroli należy okazać kartę miejską. Pamiętaj, że aby móc użyć funkcji e‑portmonetki należy ją uprzednio doładować. Brak środków na e‑portmonetce uniemożliwia zakup biletu.

5.3. W przypadku płatności BLIK, w kolejnym kroku podaj wygenerowany sześciocyfrowy kod BLIK i zatwierdź go zielonym przyciskiem na ekranie biletomatu. Po zatwierdzeniu transakcji w telefonie, biletomat wydrukuje bilet, który należy zachować i okazać przy kontroli. Wszystkie zakupione w urządzeniu bilety metodą BLIK są skasowane i ich ważność rozpoczyna się od momentu opłacenia.

6. Natychmiast po zakupie biletu na ekranie urządzenia pojawi się informacja o akceptacji wybranej płatności.Zakup biletu okresowego na kartę miejską

1. Włóż kartę miejską do czytnika. Z listy automatycznie wyświetlonych i przypisanych do niej opcji wybierz ZAKUP BILETU OKRESOWEGO.

2. Na samym szczycie przewijanej listy biletów okresowych znajduje się rodzaj biletu, który był ostatnio zakupiony.
Wybierając bilet miesięczny lub trzymiesięczny określ miesiąc rozpoczęcia ważności, a przy bilecie 30-dniowym określ datę rozpoczęcia ważności.

3. Wybierz ZAPŁAĆ i wskaż sposób płatności.
W przypadku płatności bankowymi kartami płatniczymi możliwa maksymalna płatność będzie zawierać się w granicy kwoty niewymagającej potwierdzenia kodem PIN, ustalonej przez polskie instytucje finansowe.
Płatności e‑portmonetką na karcie miejskiej wykonasz do kwoty posiadanych środków. Maksymalna kwota opłacona BLIKIEM zależy od ustawień na rachunku bankowym. Zapłata polega na podaniu wygenerowanego w aplikacji sześciocyfrowego kodu, zatwierdzeniu na ekranie zielonym przyciskiem i potwierdzeniu w aplikacji w telefonie.

4. W przypadku udanej płatności zakupiony bilet zostanie zapisany na karcie miejskiej i będzie możliwość wydrukowania potwierdzenia transakcji.

5. Natychmiast po zakupie biletu pojawi się na ekranie urządzenia informacja o akceptacji wybranej płatności i zapisaniu biletu na karcie miejskiej.

6. Po zakończeniu transakcji możesz wyjąć kartę miejską z czytnika.Doładowanie e‑portmonetki na karcie miejskiej

1. Włóż kartę miejską do czytnika.
Z listy automatycznie wyświetlonych i przypisanych do niej opcji wbierz DOŁADOWANIE E‑PORTMONETKI.

2. Wybierz z listy kwotę doładowania i kliknij przycisk ZAPŁAĆ. Wyświetlony zostanie ekran wyboru sposobu płatności. W zależności od kwoty doładowania możliwy jest jeden z dwóch sposobów płatności: Zbliżeniowa karta płatnicza lub płatność BLIK.

3. W przypadku płatności kartami płatniczymi możliwa maksymalna płatność zawiera się w granicy kwoty niewymagającej potwierdzenia kodem PIN, ustalonej przez polskie instytucje finansowe.
Maksymalna kwota opłacona BLIKIEM zależy od ustawień na rachunku bankowym. Zapłata standardowo polega na podaniu wygenerowanego w aplikacji sześciocyfrowego kodu, zatwierdzeniu na ekranie zielonym przyciskiem i potwierdzeniu w aplikacji w telefonie.

4. Zakupione doładowanie e‑portmonetki zostanie zapisane na karcie miejskiej. Możesz otrzymać wydruk potwierdzenia zrealizowanej transakcji.

5. Po zakończeniu transakcji możesz wyjąć kartę miejską z czytnika. Doładowanie e‑portmonetki powiększa dotychczasowe saldo e‑portmonetki.
Uwaga: saldo na e‑portmonetce nie może być większe niż równowartość 200 zł.Odbiór biletu zakupionego przez internet na karcie miejskiej

1. Jedną z funkcji biletomatu jest możliwość natychmiastowego odbioru biletów okresowych zakupionych przy pomocy portalu www.ekarta.bialystok.pl.

2. Aby odebrać bilet okresowy, włóż kartę miejską do czytnika.

3. Natychmiast po wykryciu przez czytnik karty miejskiej pojawi się lista dedykowanych jej opcji, spośród których powinieneś/powinnaś wybrać przycisk ODBIÓR BILETU OKRESOWEGO.

4. W przypadku, kiedy do karty miejskiej zakupiony został bilet okresowy, otrzymasz stosowny komunikat o przeniesieniu biletu na kartę. W sytuacji braku przypisania produktu do karty wyświetlony zostanie komunikat o braku biletu do odbioru.

5. Po zakończeniu transakcji możesz wyjąć kartę miejską z czytnika.Odbiór doładowania e‑portmonetki na karcie miejskiej

1. Jedną z funkcji biletomatu jest możliwość natychmiastowego odbioru doładowania e‑portmonetki zakupionej przy pomocy portalu www.ekarta.bialystok.pl lub innych rozliczeń (takich jak reklamacja, przeniesienie środków z innej karty) z Zarządem Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

2. Aby odebrać doładowanie e‑portmonetki, włóż kartę miejską do czytnika.

3. Z listy automatycznie wyświetlonych i przypisanych do niej opcji należy wybrać ODBIÓR DOŁADOWANIA E‑PORTMONETKI.

4. W przypadku, kiedy do karty przypisano doładowanie e‑portmonetki otrzymasz stosowny komunikat o przeniesieniu doładowania na kartę i jednoczesnym zwiększeniu dotychczasowego salda e‑portmonetki. W sytuacji braku doładowania wyświetlony zostanie komunikat o braku doładowania do odbioru.

5. Po zakończeniu transakcji możesz wyjąć kartę miejską z czytnika.Serwis karty miejskiej

1. Aby sprawdzić dane zapisane na karcie miejskiej, w tym aktywne bilety, saldo e‑portmonetki, datę ważności ulg, włóż kartę miejską do czytnika.

2. Z listy automatycznie wyświetlonych i przypisanych do niej opcji należy wybrać SERWIS KARTY.

3. System wyświetli informacje na temat aktywnych biletów okresowych, datę ważności karty i datę ważności ulgi.

4. Aby zakończyć sprawdzanie karty, wyjmij kartę z czytnika lub dotknij symbol „X” zlokalizowany w prawym górnym rogu.Serwis karty płatniczej

1. Aby sprawdzić status karty w systemie i bilety przypisane do zbliżeniowej karty płatniczej, dotknij ekranu biletomatu i wybierz przycisk DODATKOWE OPCJE, a następnie SERWIS KARTY.

2. Przyłóż do czytnika zbliżeniową kartę płatniczą. Jeżeli do karty płatniczej przypisane są cyfrowo aktywne bilety, zostaną one wyświetlone na ekranie. W przypadku braku przypisanych do karty biletów pojawi się komunikat o braku ważnych produktów przypisanych do karty.

3. Aby zakończyć sprawdzanie karty, dotknij symbol „X” zlokalizowany w prawym górnym rogu.Tokenizacja karty płatniczej w biletomacie -bezpieczeństwo transakcji

1. W celu ochrony danych dot. zbliżeniowych kart płatniczych MasterCard i Visa i zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa płatności cyfrowych realizowanych w biletomatach mobilnych, wrażliwe informacje dot. numerów kart płatniczych zastępuje się innym ciągiem cyfr, w wyniku czego dane rachunku karty pozostają niedostępne, a operator systemu na żadnym etapie nie ma wglądu w numer karty płatniczej, którą realizowana była płatność. Opisana czynność nazywana jest tokenizacją i stanowi element bezpiecznego sposobu przetwarzania i podglądu na portalu pasażerskim www.ekarta.bialystok.pl danych dot. historii płatności za przejazdy zbliżeniową kart płatniczą lub jej wirtualnymi nośnikami, takimi jak płatność w zegarku czy telefonie przy wykorzystaniu m.in. Google Pay i Apple Pay.

2. Aby móc sprawdzić historię logowania i przejazdów opłaconych w biletomacie zbliżeniową kartą płatniczą, musisz założyć i posiadać aktywne konto pasażerskie na portalu www.ekarta.bialystok.pl oraz dodać do niego kartę płatniczą, którą realizowałeś/aś płatności w transporcie miejskim.

3. Jednym z miejsc poza samym portalem, w którym można powiązać token nośnika zbliżeniowej karty płatniczej z kontem pasażera, jest biletomat mobilny.

4. W celu rozpoczęcia procedury tokenizacji nośnika zbliżeniowej karty płatniczej w biletomacie dotknij ekranu biletomatu, po czym na ekranie głównym wybierz DODATKOWE OPCJE, a następnie TOKENIZACJA ZBLIŻENIOWEJ KARTY PŁATNICZEJ.

5. W kolejnym kroku aplikacja biletomatu prosi o zbliżenie karty płatniczej do czytnika karty płatniczej. Na tym etapie system dokona automatycznej zamiany numeru karty płatniczej na token tego numeru.

6. Ostatnią czynnością jest wprowadzenie adresu e-mail konta pasażerskiego, do którego wygenerowany token karty ma zostać przypisany. Od tego momentu po zalogowaniu w serwisie www.ekarta.bialystok.pl możesz na bieżąco monitorować i weryfikować historię przejazdów i płatności kartą dodaną do systemu.Kontrola biletowa

1. W przypadku kontroli biletowej pasażer, który za bilet zapłacił zbliżeniową kartą płatniczą, zobowiązany jest przyłożyć nośnik karty płatniczej do specjalnej certyfikowanej sprawdzarki kontrolerskiej PAX D200. Ze względu na wymogi dot. bezpieczeństwa kontroler na żadnym etapie sprawdzenia nie ma możliwości jej sklonowania, pobrania pieniędzy z karty, czy też dostępu do danych na niej zapisanych, a sama karta jest wyłącznie identyfikatorem transakcji, dla której dokonano zakupu biletu. Ze względów bezpieczeństwa nie powinieneś/powinnaś przekazywać, odsłaniać ani okazywać swojej karty płatniczej lub jej nośnika kontrolerowi, a tylko zbliżyć ją do certyfikowanej sprawdzarki. Pamiętaj, aby podczas odczytu karty w polu czytnika była zawsze tylko jedna karta, w przeciwnym razie odczyt się nie uda, a sprawdzarka wyświetli błąd.

2. Sprawdzarka na podstawie informacji z systemu centralnego sprawdzi i potwierdzi, czy do kontrolowanej karty został przypisany ważny bilet.
UWAGA: Potwierdzenie zakupu nie jest biletem i nie zwalnia z konieczności zbliżenia podczas kontroli karty płatniczej do sprawdzarki kontrolerskiej.
W sytuacji braku możliwości weryfikacji przez kontrolera biletu przypisanego do zbliżeniowej karty płatniczej, możesz zostać poproszony/a przez kontrolera o weryfikację posiadanych uprawnień do przejazdu w opcjach serwisowych karty płatniczej w samym biletomacie.

3. W przypadku przejazdu opłaconego BLIK-iem jesteś zobowiązany przedstawić podczas kontroli wydrukowany bilet papierowy z kodem 2D.

4. Kontrola biletów zapisanych na karcie miejskiej odbywa się poprzez udostępnienie kontrolerowi karty miejskiej, na której zapisany został właściwy bilet.Problemy i ograniczenia dot. zakupu biletów i doładowań e‑portmonetki

W sytuacji problemów w biletomacie ze stabilną i bieżącą łącznością internetową GSM, realizacja płatności przy udziale systemu BLIK lub transakcji o wyższym nominale zbliżeniową kartą płatniczą może być niemożliwa.

Biletomat może odmówić także wyboru płatności BLIK w sytuacji, kiedy w urządzeniu skończył się papier lub kiedy jego ilość nie pozwala na wydruk biletu. W sytuacji tymczasowego braku w biletomacie papieru, transakcje zbliżeniowe kartami płatniczymi w urządzeniu będą możliwe pod warunkiem akceptacji przez pasażera komunikatu dot. braku potwierdzenia wydruku transakcji.

Maksymalne wartości transakcji w biletomacie zbliżeniowymi kartami płatniczymi powinny zawierać się w granicy kwoty niewymagającej potwierdzenia kodem PIN. W przypadku transakcji o nominalne wyższym niż dopuszczalna kwota bez PIN-u, sposób płatności zbliżeniową kartą płatniczą będzie nieaktywny.

Pamiętaj także, aby przy płatności e‑portmonetką na karcie miejskiej posiadać na niej wystarczające środki.

Podczas odczytu w biletomacie karty miejskiej lub zbliżeniowej karty płatniczej w polu każdego z czytników tych kart może znajdować się bezwzględnie tylko jedna karta, w przeciwnym razie transakcja zostanie odrzucona.Bezpieczeństwo kontroli biletowej przy użyciu zbliżeniowych kart płatniczych

Ze względu na wymogi dot. bezpieczeństwa organizacji płatniczych MasterCard i Visa, kontrola i odczyt kart następuje wyłącznie w certyfikowanej sprawdzarce kontrolerskiej, jaką w projekcie stanowi urządzenie PAX D200. Kontroler na żadnym etapie odczytu i weryfikacji zbliżeniowej karty płatniczej, do której został przypisany bilet nie ma możliwości jej sklonowania, pobrania z karty pieniędzy czy też dostępu do danych na niej zapisanych. Karta płatnicza jest wyłącznie identyfikatorem tzw. tokenem transakcji, dla której dokonano zakupu biletu. Ze względów bezpieczeństwa nie powinieneś/powinnaś przekazywać, odsłaniać ani okazywać swojej karty płatniczej lub jej nośnika kontrolerowi, a tylko zbliżyć ją do certyfikowanej sprawdzarki.

Nie należy obawiać się, że w autobusie spotkamy fałszywego kontrolera, który posługując się identycznym terminalem jak kontrolerski, pod pozorem kontroli biletowej zdejmie nam z karty kwotę niewymagającą potwierdzenia PIN-em. Każdy podmiot posługujący się terminalem płatniczym podlega rejestracji w instytucjach rozliczeniowych, urządzenia wraz z oprogramowaniem podlegają autoryzacji i rejestracji. Nad poborem pieniędzy z karty i właściwym procedowaniem transakcji czuwa agent rozliczeniowy i wystawca karty. Przykładem podobnego rozwiązania płatniczego jest Wrocław.Status pracy biletomatu

Zainstalowany biletomat między innymi poprzez kolor podświetlenia rynny wydającej bilety i potwierdzenia zakupu pozwala na bieżąco informować o aktualnym statusie swojej pracy. Kolor zielony oznacza sprawność i gotowość automatu do sprzedaży biletów. Kolor czerwony oznacza blokadę na okoliczność kontroli biletowej lub awarię automatu, kolor niebieski oznacza uruchamianie wewnętrznego ogrzewania automatu w temperaturach poniżej 0°C, co oznacza sprawność urządzenia do sprzedaży biletów, jednak ograniczenie dot. możliwości wydruków biletów i potwierdzeń do czasu ogrzania modułu drukującego.