Reklamacja

Reklamacje dot. działania biletomatów mobilnych

W celu szybkiego rozpatrzenia reklamacji jej treść powinna zawierać: datę i godzinę transakcji, nr seryjny biletu (w przypadku wydruku papierowego), typ i rodzaj biletu, miejsce zdarzenia (nr boczny pojazdu i nr linii), reklamowaną kwotę, w przypadku płatności zbliżeniową kartą płatniczą: 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry z numeru karty płatniczej, nr karty miejskiej w przypadku zakupu biletu/doładowania lub wyboru płatności e-portmonetką.

*
*
*
*

UWAGA: Czas rozpatrywania reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni. Operator systemu zastrzega możliwość wydłużenia czasu rozpatrywania w przypadku sytuacji wymagających wyjaśnienia dodatkowych okoliczności. Odpowiedź wysłana zostanie na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119), niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym przez Pixel sp. z o.o., ul. Bogdana Raczkowskiego 5, 85-862 Bydgoszcz, w celu prowadzenia korespondencji związanej ze złożoną na niniejszym formularzu kontaktowym reklamacją / zapytaniem. Niniejsza zgoda udzielona jest na okres niezbędny do zrealizowania ww. celów, określonych odrębnymi przepisami prawa.
Nie jestem robotem

Wyślij

Faktura

Fakturę za bilet zakupiony w biletomacie mobilnym można otrzymać pisząc na adres e-mail: reklamacjeBKM@pixel.pl lub poprzez powyższy formularz reklamacyjny. Należy podać: datę zakupu biletu/ów, nr boczny pojazdu, pełny numer seryjny biletu/ów (w przypadku biletu w formie papierowej), nr karty miejskiej (w przypadku biletów zakodowanych na karcie), rodzaj i nominał biletu/ów, dane identyfikacyjne nabywcy (nazwa, adres, NIP). W przypadku biletów zakupionych przy udziale zbliżeniowej karty płatniczej jej 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry.