FAQ Pytania i odpowiedzi

Wszystkie zainstalowane w autobusach Białostockiej Komunikacji Miejskiej urządzenia pozwalają realizować:

• obsługę zbliżeniowych bankowych kart płatniczych, funkcji płatności NFC w telefonie lub zegarku w ramach Smart Taryfy BKM

Link do instrukcji

• zakup biletów jednorazowych, wieloprzejazdowych i okresowych obowiązujących w taryfie BKM,


• doładowanie e-portmonetki na Białostockiej Karcie Miejskiej, czyli zapisanie w pamięci karty określonej kwoty, którą można zamienić na bilety w czytniku karty lub biletomacie,


• odbiór i zapisanie na e-Kartę BKM biletów okresowych i doładowań kupionych za pośrednictwem portalu www.ekarta.bialystok.pl,


• weryfikację i aktualizację danych zapisanych na karcie miejskiej lub informacji przypisanych do zbliżeniowej karty płatniczej.

Za bilety i doładowania możesz zapłacić wyłącznie bezgotówkowo z wykorzystaniem:


• zbliżeniowych kart płatniczych (do kwoty niewymagającej potwierdzenia kodem PIN),


• e-portmonetki na karcie miejskiej,


• a także polskiego systemu płatności mobilnych BLIK.


Obsługa biletomatu jest prosta i możliwa w czterech następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Więcej nt. biletomatów i ich funkcji znajdziesz w poniższym materiale wideo:

Link do filmu

We wszystkich pojazdach BKM biletomat znajduje się w okolicach drugich drzwi.

Przy płatnościach zbliżeniową kartą płatniczą, podobnie jak elektroniczną Białostocką Kartą Miejską, nie ma potrzeby drukowania biletu.

Bilet (lub bilety) zakupiony w biletomacie przy pomocy zbliżeniowej karty płatniczej zostanie zapisany w cyfrowej chmurze i przypisany do karty płatniczej. Pasażer nie otrzyma tradycyjnego papierowego biletu. Biletomat może wydrukować potwierdzenie zakupu, które nie jest dokumentem upoważniającym do przejazdu.

W przypadku kontroli biletowej pasażer jest zobowiązany przyłożyć swoją zbliżeniową kartę płatniczą do czytnika kontrolerskiego. W ten sposób zostanie sprawdzone czy posiada ważny bilet.

Zakupiony bilet jest skasowany i ważny od momentu zakupu i opłacenia w biletomacie mobilnym.

Ważność konkretnego biletu można również sprawdzić w samym urządzeniu, po wybraniu dla karty płatniczej opcji INNY BILET — SERWIS KARTY PŁATNICZEJ lub w przypadku karty miejskiej: INNY BILET — SERWIS KARTY MIEJSKIEJ.

Więcej nt. opcji serwis karty płatniczej znajdziesz w poniższym materiale wideo:

Link do filmu

Więcej nt. opcji serwis karty miejskiej znajdziesz w poniższym materiale wideo:

Link do filmu

Telefony lub zegarki obsługujące funkcję NFC zastępują zbliżeniową kartę płatniczą. W przypadku płatności w tej formie, kontrola biletowa nie różni się od tej dotyczącej biletów zakupionych kartami zbliżeniowymi. Procedura w takiej sytuacji przewiduje przyłożenie telefonu/zegarka do czytnika kontrolerskiego, który pokaże informację, czy przypisany do karty bilet jest ważny i uprawnia do przejazdu na tej linii i w czasie kontroli. W przypadku korzystania z biletów ulgowych pasażer powinien posiadać i okazać do kontroli dokument uprawniający do korzystania z ulgi w opłacie za usługi przewozowe.

Biletomat obsługuje karty zbliżeniowe. Jeżeli nie korzystasz ze zbliżeniowej (ang. contactless) karty bankowej, warto posługiwać się Białostocką Kartą Miejską z doładowaną elektroniczną portmonetką. Płatność zbliżeniowa jest jedną z trzech metod płatności. Osoby nieposiadające kart lub mające wyłączoną opcję płatności zbliżeniowych, mogą dokonać zakupu za pośrednictwem płatności z e-portmonetki na Białostockiej Karcie Miejskiej lub użyć płatności BLIK. Jednorazowe jednoprzejazdowe bilety papierowe wciąż pozostają w obrocie i będą dostępne u kierowcy.


E-portmonetkę na karcie miejskiej możesz doładować także w:

• Punktach Sprzedaży Biletów

Link do strony

• Punktach Doładowań Portmonetki

Link do strony

Tak, w ramach jednej transakcji zbliżeniową kartą płatniczą lub Białostocką Kartą Miejską z funkcją e-portmonetki możliwy będzie zakup kilku biletów – jednorazowych, minutowych i dobowych, jednocześnie normalnych i ulgowych.

W jednej transakcji zbliżeniową kartą płatniczą można kupić dowolną liczbę biletów do kwoty niewymagającej potwierdzenia kodem PIN tj. aktualnie do 100 zł.

Należy pamiętać, że na karcie miejskiej mogą znajdować się maksymalnie dwa aktywne bilety okresowe, a także do czterech różnych typów aktywnych biletów jednorazowych lub minutowych lub dobowych.

Biletomat mobilny sprzedaje bilety przypisane do zbliżeniowej karty płatniczej lub karty miejskiej. Jeżeli wysiądziesz z pojazdu, to tak jak byś wysiadł z biletami. Ta druga osoba nie będzie mogła udowodnić kontrolerowi wniesienia opłaty za przejazd. Musisz być obecny podczas kontroli biletowej i okazać kartę. W przypadku kontroli biletowej należy przyłożyć swoją zbliżeniową kartę płatniczą do czytnika kontrolerskiego. Nie musimy obawiać się o bezpieczeństwo danych zapisanych na karcie. Kontroler nie będzie miał do nich dostępu, a karta będzie jedynie identyfikatorem transakcji. W momencie realizacji płatności zbliżeniowej za bilet, system generuje dla danej transakcji tzw. token (ciąg cyfr identyfikujących ją w systemie, który jest zapisywany w systemie centralnym, a nie na karcie). Na tej podstawie możliwe jest sprawdzenie biletu przez kontrolera.

W biletomacie mobilnym nie da się dokonać zakupu biletów na zapas. Zakupione w urządzeniu bilety minutowe i dobowe są skasowane i ważne od momentu zakupu do upływu czasu ich obowiązywania, bilet jednorazowy – zachowuje ważność tylko w pojeździe, w którym został zakupiony. Ważność biletu minutowego lub dobowego można sprawdzić w innych pojazdach, niż miejsce zakupu, w biletomacie, jak również w czytniku kontrolerskim.

Trudności z zakupem w biletomacie mogą pojawić się w następujących okolicznościach:


• W sytuacji problemów ze stabilną i bieżącą łącznością internetową GSM, zwłaszcza przy realizacji płatności przy udziale systemu BLIK.


• W przypadku transakcji zbliżeniową kartą płatniczą o wyższym nominale niż 100 zł.


• Biletomat może odmówić także wyboru płatności BLIK w sytuacji, kiedy w urządzeniu skończył się papier lub kiedy jego ilość nie pozwala na wydruk biletu.


• W sytuacji tymczasowego braku w biletomacie papieru, transakcje zbliżeniowe kartami płatniczymi w urządzeniu będą możliwe pod warunkiem zgody pasażera na brak wydruku potwierdzenia transakcji.


• Maksymalne wartości transakcji w biletomacie zbliżeniowymi kartami płatniczymi powinny zawierać się w granicy kwoty niewymagającej potwierdzenia kodem PIN. W przypadku transakcji o nominalne wyższym niż dopuszczalna kwota bez kodu PIN, sposób płatności zbliżeniową kartą płatniczą nie będzie aktywny.


• Przy płatności kartą miejską na e-portmonetce należy posiadać wystarczające środki. Warto więc wysiadając z autobusu przyłożyć kartę do czytnika i sprawdzić saldo portmonetki.


• Podczas odczytu w biletomacie karty miejskiej lub zbliżeniowej karty płatniczej w polu każdego z czytników tych kart może znajdować się bezwzględnie tylko jedna karta, w przeciwnym razie transakcja zostanie odrzucona.


Więcej nt. możliwych problemów i ograniczeń podczas zakupu biletów oraz opcji serwis karty miejskiej znajdziesz w poniższym materiale wideo:

Link do filmu

Nie ma żadnego powodu, aby podawać kontrolerowi numer karty płatniczej lub podać mu kartę do ręki. Procedura kontroli biletowej w przypadku zakupu biletu zbliżeniową kartą płatniczą w biletomacie na pokładzie pojazdu przewiduje jedynie zbliżenie karty do czytnika kontrolerskiego przez pasażera. Nie ma zatem potrzeby podawania numeru karty. Przyłożenie do czytnika bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą uprzednio dokonany był zakup biletu, jest całkowicie bezpieczne. Kontroler nie ma dostępu do danych na kontrolowanej karcie płatniczej. Karta płatnicza jest wyłącznie identyfikatorem transakcji. Bilet jest zapisywany w Systemie Centralnym. Dane karty są automatycznie szyfrowane w momencie zbliżenia karty do terminala kartowego i w formie bezpiecznej (token) są zapisane w Systemie Centralnym. Kontroler otrzymuje z Systemu Centralnego wyłącznie informacje dotyczące biletu przypisanego do karty płatniczej.

Więcej nt. bezpieczeństwa kontroli znajdziesz w poniższym materiale wideo:

Link do filmu

Procedura kontroli biletowej w przypadku zakupienia biletu zbliżeniową kartą płatniczą w biletomacie mobilnym przewiduje jedynie zbliżenie karty do czytnika kontrolerskiego przez pasażera. Nie ma zatem potrzeby oddawania karty kontrolerowi do jego rąk.

Więcej nt. bezpieczeństwa kontroli znajdziesz w poniższym materiale wideo:

Link do filmu

Czytnik nie będzie pobierał żadnych danych z karty, a kontroler nie będzie mieć dostępu do danych na kontrolowanej karcie płatniczej. Karta płatnicza jest wyłącznie identyfikatorem transakcji. Bilet jest zapisywany w Systemie Centralnym. Dane karty są automatycznie szyfrowane w momencie zbliżenia karty do terminala kartowego i w formie bezpiecznej (token) są zapisane w Systemie Centralnym. Kontroler otrzymuje z Systemu Centralnego wyłącznie informacje (czy jest ważny) dotyczące biletu przypisanego do karty płatniczej. Nie ma zatem podstaw do obaw o prywatność i bezpieczeństwo danych karty płatniczej. W przypadku biletów ulgowych pasażer powinien posiadać i do kontroli okazać dokument uprawniający do nabycia stosownego biletu ulgowego.

Więcej nt. procedury kontroli biletowej znajdziesz w poniższym materiale wideo:

Link do filmu

Więcej nt. bezpieczeństwa kontroli znajdziesz w poniższym materiale wideo:

Link do filmu

W takiej sytuacji pasażer może być poproszony przez kontrolera o weryfikację posiadanych uprawnień do przejazdu w opcjach serwisowych karty płatniczej w samym biletomacie.

Nie ma takiego ryzyka. Wszyscy kontrolerzy BKM posiadają specjalne identyfikatory. Wzór identyfikatora jest dostępny pod adresem:

Link do strony

Kontrola rozpoczyna się po okazaniu identyfikatora. Dodatkowo odsyłamy do artykułów:

www.niebezpiecznik.pl
www.jakoszczedzacpieniadze.pl
www.zaufanatrzeciastrona.pl

Więcej nt. bezpieczeństwa kontroli znajdziesz także w poniższym materiale wideo:

Link do filmu

Płatności za pomocą kart płatniczych bez opcji płatności zbliżeniowej są niemożliwe w biletomatach mobilnych.

Po zakończeniu transakcji której dokonano przy pomocy e-portmonetki na Białostockiej Karcie Miejskiej system pokazuje aktualne saldo e-portmonetki po transakcji. System w żadnej sytuacji nie pokazuje salda konta bankowego, do którego przypisana jest zbliżeniowa karta płatnicza, którą dokonano zakupu.

Procedura wyrabiania karty opisana została pod na stronie

www.komunikacja.bialystok.pl

W związku z podnoszeniem standardów bezpieczeństwa i rozbudową funkcji nowego portalu, dotychczasowy sposób logowania poprzez podanie nr karty i nr PESEL (w przypadku imiennej karty miejskiej) lub tylko nr karty w przypadku karty na okaziciela został zamieniony na logowanie po adresie e-mail i haśle. Aby skorzystać z nowego systemu pasażer powinien dokonać prostej rejestracji, w trakcie której do nowo utworzonego konta dokona przypisania karty miejskiej i karty płatniczej. Nowy portal:

www.ekarta.bialystok.pl

oferuje możliwość przypisania i zarządzania na jednym koncie więcej niż jedną kartą miejską i płatniczą (np. rodzic może mieć przypisane karty dzieci lub pracodawca karty pracowników).

Nowy portal pasażerki, poza dotychczasową funkcją zakupu biletów okresowych na kartę miejską, oferuje także możliwość realizacji doładowań e-portmonetki na karcie miejskiej. Wszystkie dokonane zamówienia można opłacić przy wykorzystaniu szybkich płatności lub tradycyjnego przelewu. Bardzo szybko po zaksięgowaniu środków, zakupione bilety okresowe i doładowania e-portmonetki będą do odbioru w każdym z zainstalowanych biletomatów mobilnych. Nowy portal oferuje także możliwość weryfikacji uprawnień do ulg, a także sprawdzenia historii płatności kartą miejską i zbliżeniową kartą płatniczą w biletomatach.

Do jednego konta pasażer może przypisać więcej niż jedną kartę miejską np. karty dzieci, a także więcej niż jeden nośnik karty płatniczej.

Historię płatności zbliżeniową kartą płatniczą lub Białostocką Kartą Miejską pasażer może sprawdzić po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu na portalu

www.ekarta.bialystok.pl.

Zakupione doładowanie nie przepada! Ze względu na maksymalny limit doładowania e-portmonetki na karcie miejskiej o wartości 200 zł odbiór doładowania będzie możliwy po wydaniu aktualnie zgromadzonych środków.

Status i sprawność biletomatu określa kolor podświetlenia rynny wydającej bilety i potwierdzenia zakupu.

Informacje nt. statusów urządzenia znajdziesz pod adresem:

Link do filmu

Fakturę za bilet zakupiony w biletomacie mobilnym można otrzymać pisząc na adres e-mail: reklamacjeBKM@pixel.pl lub poprzez

formularz reklamacyjny.

Należy podać: datę zakupu biletu/ów, nr boczny pojazdu, pełny numer seryjny biletu/ów (w przypadku biletu w formie papierowej), nr karty miejskiej (w przypadku biletów zakodowanych na karcie), rodzaj i nominał biletu/ów, dane identyfikacyjne nabywcy (nazwa, adres, NIP). W przypadku biletów zakupionych przy udziale zbliżeniowej karty płatniczej jej 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry.

Reklamacje dot. działania biletomatów mobilnych składać można w następujący sposób:

• mailowo, na adres: reklamacjeBKM@pixel.pl

• poprzez

formularz

na stronie www.biletomaty.bialystok.pl

• telefonicznie pod nr telefonu +48 667 669 179.


Zgłaszana reklamacja musi zawierać:

• Imię i nazwisko zgłaszającego

• Dane kontaktowe – numer telefonu bądź adres e-mail

• Datę i godzinę transakcji

• Miejsce zdarzenia (numer boczny pojazd i nr linii)

• Typ i rodzaj biletu

• Reklamowaną kwotę

• Jeżeli reklamacja dotyczy płatności zbliżeniową kartą płatniczą - jej 4 pierwsze i 4 ostatnie cyfry

• Nr karty miejskiej w przypadku zakupu biletu/doładowania lub wyboru płatności e-portmonetką

• Pracownik operatora przyjmuje zgłoszenie reklamacyjne od klienta, na podstawie którego wypełnia formularz reklamacyjny.


• Reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. W sytuacji wymagającej konsultacji z firmami zewnętrznymi lub organizatorem transportu (BKM), termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu o kolejne 21 dni, o czym pracownik operatora informuje klienta.


• W przypadku reklamacji rozpatrzonej pozytywnie zwrot na rzecz klienta realizowany jest poprzez zwrot środków na rachunek klienta. Klient wypełnia oświadczenie do wpłaty na rachunek, na podstawie którego zrealizowany zostaje przelew (oświadczenie zostanie wysyłane mailowo do klienta).


• W przypadku reklamacji rozpatrzonej negatywnie pracownik operatora ma obowiązek wydać, na wniosek klienta, kopię formularza reklamacyjnego uzupełnionego o ustalenia komisji, a klient może odwołać się do organizatora transportu (BKM).

Smart Taryfa BKM to innowacyjna usługa uruchomiona przez Białostocką Komunikację Miejską, pozwalająca na automatyczne wyliczanie optymalnej opłaty za korzystanie z przejazdów autobusami BKM w czasie doby rozliczeniowej.

Ze Smart Taryfy BKM mogą korzystać posiadacze zbliżeniowych bankowych kart płatniczych, funkcji płatności NFC w telefonie lub zegarku. Każdy przejazd należy zarejestrować w biletomacie przy wejściu i wyjściu z autobusu poprzez przyłożenie zbliżeniowej karty płatniczej, zegarka lub telefonu z uruchomionymi płatnościami do czytnika zbliżeniowych kart płatniczych w biletomacie.

Z nowej taryfy może korzystać tylko Posiadacz karty. Pasażer korzystający ze Smart Taryfy BKM musi pamiętać, aby przykładać do czytnika ten sam nośnik karty płatniczej podczas przejazdów odbywających się w czasie doby rozliczeniowej. Używanie w czasie tej samej doby rozliczeniowej równolegle kilku nośników płatniczych, pomimo że są przypisane do tego samego konta bankowego, spowoduje rozliczanie i naliczanie opłaty dla każdego nośnika z osobna.

Dane na temat przyłożenia karty przy wejściu i wyjściu przesyłane są na bieżąco do centralnego systemu taryfowego BKM, który na koniec doby rozliczeniowej automatycznie uwzględni wszystkie przejazdy, naliczy odpowiednią opłatę i obciąży nią konto bankowe Posiadacza karty. Opłata ta nigdy nie przekroczy ceny biletu 24-godzinnego.

Osoby, które w Smart Taryfie BKM chciałyby skorzystać z uprawnienia do 50% ulgi, muszą uprzednio zarejestrować w systemie

www.ekarta.bialystok.pl

swoją kartę płatniczą, a podczas osobistej wizyty w punkcie obsługi Klienta BKM potwierdzić uprawnienia do ulg, aby przypisać je do karty w systemie taryfowym BKM.

Dostęp do informacji nt. zrealizowanych przejazdów i wyliczonych na ich podstawie opłat będzie możliwy na portalu

www.ekarta.bialystok.pl

Jeśli podczas korzystania z nowej taryfy na ekranie biletomatu pojawi się komunikat „Transakcja Odrzucona, Skontaktuj się z serwisem urządzenia”, oznacza to, że podróż w oparciu o nową Smart Taryfę BKM nie jest możliwa. Aby wyjaśnić przyczynę braku zgody na przejazd należy skontaktować się z punktem obsługi Klienta BKM. Najczęstszą przyczyną braku pozwolenia na przejazd jest brak autoryzacji transakcji lub brak środków na koncie bankowym Posiadacza karty. System raz na kilka dni próbuje automatycznie ponowić autoryzację i pobrać zaległe środki. W przypadku udanej próby karta zostanie odblokowana, a jej Użytkownik będzie mógł ponownie korzystać ze Smart Taryfy BKM.